Kahdeksan teknologia-alan asiantuntijaa mentoroi nuoria peli- ja teknologia-alan tuottajuudesta, finanssiteknologiasta, kaupunkidatasta, ja kyberturvallisuudesta. Nuoret oppivat, kuinka voivat itse vaikuttaa teknologia-alan tasa-arvoon, ja tutustuvat alan erilaisiin mahdollisuuksiin.

Lastenoikeusjärjestö Plan International Suomi ja teknologia-alan työelämäverkosto Future Female käynnistävät nuorten teknologiavaikuttajien mentorointiohjelman, joka tarjoaa nuorille tietoa, taitoja sekä työkaluja toimia teknologia-alan tasa-arvoisemman tulevaisuuden puolesta.

Maaliskuussa käynnistyvään ohjelmaan on avoimen haun kautta valittu alkuvuodesta 20 nuorta, joita mentoroi kahdeksan asiantuntijaa eri teknologia-alaan liittyvistä teemoista. Teemat ovat peli- ja teknologia-alan tuottajuus, finanssiteknologia, kaupunkidata sekä kyberturvallisuus.

Mentoreina toimivat peli- ja teknologia-alan tuottajuudessa Sonja Ängeslevä (Zynga) ja Tiina Zilliacus (teknologia-alan yrittäjä, hallitusammattilainen), finanssiteknologiassa Mari Seikkula (Aktia) ja Jonna Räikkönen (Aktia), kaupunkidatassa Hanna Niemi-Hugaerts (TIEKE) ja Sanna Jokela (Gispo) sekä kyberturvallisuudessa Julia Vainio (Liikenne- ja viestintäviraston Kyberturvallisuuskeskus) ja Anu Laitila (Nixu).

Mentorointiohjelma lisää nuorten tietoisuutta teknologia-alasta ja sen tasa-arvotilanteesta Suomessa ja globaalisti. Nuoret oppivat erilaisista vaikuttamisen keinoista ja tietävät, kuinka voivat itse vaikuttaa teknologia-alan tasa-arvon puolesta yhteiskunnassa. Koulutuksen jälkeen nuorilla on syvempi ymmärrys moninaisista koulutustaustoista, rooleista ja mahdollisuuksista, joissa teknologia-alalla voi työskennellä.

Future Female on vastannut teknologia-alalla eri organisaatioissa ja erilaisissa tehtävissä työskentelevien mentoriparien rekrytoinnista.

“Future Female haluaa olla mukana vaikuttamassa myös nuorempaan kohderyhmään, jossa valinnat jatko-opiskelujen ja työelämään suuntautumisen osalta ovat vasta suunnitteluasteella. Meille on tärkeää tuoda nuorille erilaisia taustoja ja roolimalleja eri teknologia-alan kulmilta ja tutustuttaa nuoret tasa-arvoasioiden lisäksi myös niihin moninaisiin rooleihin ja koulutustaustoihin, joita teknologia-alalla tarvitaan nyt ja tulevaisuudessa. Ei ole vain yhtä väylää, sillä alalle voi suunnata hyvinkin erilaisten koulutusvalintojen kautta”, Future Femalen hallituksen puheenjohtaja Maija Typpi-Häkkinen kertoo.

Ohjelma huipentuu vaikuttamistekoihin ja -tempauksiin

Tällä hetkellä vain 6 prosenttia maailman sovelluskehittäjistä ja 20 prosenttia Suomessa tekniikan alan tutkinnon suorittaneista on naisia. Teknologia-ala tarvitsee ihmisiä erilaisista taustoista, ja siksi Plan ja Future Female haluavat nuoria mukaan oppimaan lisää tasa-arvosta ja teknologia-alasta.

Noin 2,5 kuukauden mittainen ohjelma huipentuu kansainväliseen Girls in ICT -päivään 22.4.2021, johon nuoret valmistelevat ryhmissään vaikuttamiseen liittyvän teon tai tempauksen.

“On hienoa tehdä yhteistyötä Future Femalen kanssa ja kehittää uusia tapoja vaikuttaa tasa-arvoisemman maailman puolesta. Tämä on mukaan valittaville nuorille loistava tilaisuus tutustua syvemmin teknologia-alan moninaisuuteen sekä siinä ilmenevään epätasa-arvoon niin Suomessa kuin globaalisti. Odotan innolla, millaisia asioita nuoret nostavat esille kevään aikana”, Planin vapaaehtoistoiminnan suunnittelija Maiju Tuomainen sanoo.

Lisätiedot:

Plan International Suomi: vapaaehtoistoiminnan suunnittelija Maiju Tuomainen, maiju.tuomainen@plan.fi

Future Female: hallituksen puheenjohtaja Maija Typpi-Häkkinen, maija@futurefemale.com