Hei Sinä Future Female -verkoston jäsen,

Opiskelen sosiaalipsykologiaa Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa ja olen tekemässä pro gradu -tutkielmaani koskien naisten verkostoitumista. Tutkielman tarkoituksena on saada tietoa naisten verkostoitumisesta ja erityisesti naisille suunnatuissa uraverkostoissa toimimisesta.

Olen kiinnostunut kuulemaan kokemuksiasi, joten haastattelussa sinä olet asiantuntija, eikä oikeita tai vääriä vastauksia ole. Etsin haastateltavaksi naisia, jotka ovat osallistuneet verkoston toimintaan vuosien 2019 tai 2020 aikana. Tutkielmassani käsittelen haastatteluja täysin luottamuksellisesti.

Kerätty aineisto muunnetaan tekstiksi siten, että henkilötiedot ja muut tunnistamisen mahdollistavat tiedot anonymisoidaan. Tutkielmassa voidaan käyttää suoria lainauksia haastattelusta. Verkoston nimi mainitaan tutkielmassa. Erillisellä suostumuksellasi anonymisoitu tekstiaineisto voidaan tallentaa Yhteiskuntatieteelliseen tietoarkistoon tulevaa tieteellistä tutkimusta varten.

Haastattelunauhoitteita säilytetään lukitussa tilassa Tampereen yliopiston yhteiskuntatieteiden tiedekunnassa luvallasi viisi vuotta haastatteluiden päätyttyä, jonka jälkeen nauhoitukset tuhotaan.

Osallistuminen tutkimukseen on täysin vapaaehtoista. Haastattelu toteutetaan kevään aikana sinulle sopivana ajankohtana etäyhteyden, esimerkiksi Skypen, avulla.

Haastatteluun on hyvä varata aikaa noin puolitoista tuntia.

Jos olet kiinnostunut osallistumaan haastatteluun, laita minulle sähköpostia tai mikäli sinulla on mitä tahansa aiheeseen liittyvää kysyttävää, annan mielelläni lisätietoja.

 

Ystävällisin terveisin,

Wilma Haapala

Yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelma Tampereen yliopisto

email: wilma.haapala@tuni.fi puh: 0509183225

 

Tutkielman ohjaava professori

Johanna Ruusuvuori

email: johanna.ruusuvuori@tuni.fi

puh: 0503286151