Category: News

Meet Hanna Lumenkoski

Meet Hanna Lumenkoski

Every two weeks are introducing you to inspiring women on our network and share their stories. Lately due to COVID-19 we have done this less often, but here is the next inspiring network member. Maybe these people can become your… Read more

Osallistu naisten verkostoitumista käsittelevän pro gradu -tutkielman aineiston keruuseen!

Osallistu naisten verkostoitumista käsittelevän pro gradu -tutkielman aineiston keruuseen!

Hei Sinä Future Female -verkoston jäsen, Opiskelen sosiaalipsykologiaa Tampereen yliopiston yhteiskuntatutkimuksen tutkinto-ohjelmassa ja olen tekemässä pro gradu -tutkielmaani koskien naisten verkostoitumista. Tutkielman tarkoituksena on saada tietoa naisten verkostoitumisesta ja erityisesti naisille suunnatuissa uraverkostoissa toimimisesta. Olen kiinnostunut kuulemaan kokemuksiasi, joten haastattelussa… Read more

Our Partners

Future Female in social media

Please enter an Access Token on the Instagram Feed plugin Settings page.